Galerie Maurits van de Laar

  • 26/05/2024 • 16/06/2024

    Anya Belyat Giunta, Diederik Gerlach, Dan Zhu

    De Russisch, Franse kunstenaar Anya Belyat Giunta (1975) tekent en schildert groteske wezens die opdoemen uit een fel gele achtergrond. Ze zijn zowel eng als aandoenlijk in hun vervormingen. Diederik Gerlach (1956) geeft bekende Duitse plekken als de burchten langs de Rijn en de bergen van de Harz een nieuwe lading door er gestileerde menselijke figuren en ornamenten in te zetten. De penseeltekeningen in bruine bister zijn daardoor vertrouwd maar ook ontregelend. Dan Zhu (1985) gebruikt natuurlijke vormen waarbij ze switcht van een macro- naar micro niveau en parallelle perspectieven gebruikt die beweging en dynamiek in het beeld brengen. Haar tekeningen hebben vaak iets van een droom waarin verborgen energieën zichtbaar worden.

Over Galerie Maurits van de Laar

De galerie, opgericht in 1991, richt zich niet op formalistische of esthetische kunst, maar op werk waarin het persoonlijk engagement van de kunstenaar naar voren komt. Er is een nadruk op tekenkunst omdat ideeën daar vaak het eerst vorm krijgen en de kunstenaar zich in dit medium het meest blootgeeft. De schilderkunst die getoond wordt is bijna altijd figuratief, ook hier is het persoonlijke belangrijk naast eigenheid of tegendraadsheid. De beeldhouwers in de galerie hebben ook een zeer eigen en uitgesproken vormtaal. Daarnaast is er het besef dat de galerie ook een podium moet zijn voor experiment. Minstens een keer per jaar realiseert een kunstenaar een installatie of project in de galerie.


Toussaintkade 49
2512 CV Den Haag

Routebeschrijving

urlfacebooktwitter